• GDPR Charter

  • Gegevensverzameling staat centraal in de activiteiten van Priintr.

    

   We hebben altijd bijzondere aandacht besteed aan de confidentialiteit en veiligheid van de gegevens.

   Priintr is een onderaannemer, wat betekent dat we geen gegevens verzamelen voor eigen gebruik maar voor rekening van onze klanten en hun merken

   Daarom zijn we verplicht om onze klanten de juiste tools en processen te bezorgen, zodat ze gegevens kunnen verzamelen in overeenstemming met de GDPR.

    

   Dit betekent dat we groot belang hechten aan:

   Transparantie

   • We verlangen van onze klanten dat ze duidelijk toelichten waarvoor de verzamelde gegevens zullen gebruikt worden.
   • We brengen de gebruikers hiervan op de hoogte, op het moment van interactie met Priintr en ook na het event, wanneer we hen hun foto sturen per e-mail.
   • We vragen hen duidelijk en zichtbaar om hun toestemming te geven.

   Onze klanten hebben enkel tijdens hun eigen event toegang tot de verzamelde gegevens.

   Priintr commercialiseert en gebruikt nooit de verzamelde gebruikersgegevens.

   Veiligheid

   De gegevens worden gehost op de beveiligde servers van onze partner 'Amazon Web Services'.
   Klik hier om hun GDPR-verklaring te raadplegen

    

   Amazon maakt van veiligheid een absolute prioriteit en onze klanten en hun gebruikers profiteren van deze gedragslijn.
   Klik hier om hun Veiligheidsverklaring te raadplegen

    

   De werknemers en leveranciers van Priintr volgen strikte procedures om de veiligheid van de gebruikersgegevens te verzekeren.

   Informatie, toegang tot en verwijdering van gegevens.

   De Priintr-gebruikers kunnen makkelijk toegang krijgen tot de gegevens die gekoppeld zijn aan hun e-mailadres, en vragen om ze aan te passen of te verwijderen.

    

   Ze kunnen hun toestemming ook op elk moment intrekken.

    

   Onze klanten kunnen eveneens autonoom beslissen hun gebruikersgegevens die op onze servers gehost worden, te verwijderen

   Functionaris voor gegevensbescherming bij Priintr

   Data Protection Officer bij Priintr is Manoël Sanchez.

   U kunt contact met hem opnemen via dpo@priintr.com